Nostradamus

Mihai Eminescu, geniul Republicii Moldova, s-a născut și trăit în România

2 posts in this topic

Nostradamus    201
Pe data de 15 ianuarie 1850 avea să se nască la Botoșani geniul literaturii românești, Mihai Eminescu.Deși este născut în România, acesta este în egală măsură respectat și în Republica Moldova. Ironia este că mulți din cetățenii Republicii Moldova, al doilea stat românesc, nu s-a născut sau trăit acolo.Iată ce scria Eminescu despre Basarabia:

„Rusia nu se mulţumeşte de a fi luat o parte mare şi frumoasă din vatra Moldovei, nu se mulţumeşte de a fi călcat peste graniţa firească a pământului românesc, ci voieşte să-şi ia şi sufletele ce se află pe acest pământ şi să mistuiască o parte din poporul român. Rusia nu a luat această parte din Moldova pentru ca să-şi asigure graniţele, ci pentru ca să înainteze cu ele, şi nu voieşte să înainteze decât spre a putea stăpâni mai multe suflete.

 Tocmai puÅŸi faţă în faţă cu viaÅ£a rusească românii au început a fi cu atât mai vârtos pătrunÅŸi de farmecul vieÅ£ii lor proprii, de bogăţia ÅŸi superioritatea individualităţii lor naÅ£ionale; tocmai fiind puÅŸi în contact cu ruÅŸii, românii erau mândri de românitatea lor. E nobil răsadul din care s-a prăsit acest mic popor românesc, ÅŸi, deÅŸi planta nu e mare, rodul e frumos ÅŸi îmbelÅŸugat; cele două milioane de români au adunat în curgerea veacurilor mai multe ÅŸi mai frumoase comori decât nouăzeci de milioane de ruÅŸi vor putea să adune cândva.De câte ori ruÅŸii se vor pune în atingere cu noi, vor trebui să simtă superioritatea individualităţii noastre, să fie supăraÅ£i de acest simţământ ÅŸi să ne urască mai mult ÅŸi tot mai mult. Fără îndoială această ură a fost întemeiată pe timpul când între Moldova ÅŸi aÅŸa-numita Basarabia comunicaÅ£ia era liberă. RuÅŸii s-au încredinÅ£at că această libertate este primejdioasă numai pentru dânÅŸii ÅŸi pentru aceasta au închis graniÅ£ele ermeticeÅŸte ÅŸi au curmat atingerea între românii de peste Prut ÅŸi restul poporului român.De atunci ÅŸi până acum măsurile silnice pentru stârpirea românismului se iau fără de curmare. AdministraÅ£ia, biserica ÅŸi ÅŸcoala sunt cu desăvârÅŸire ruseÅŸti, încât este oprit a cânta în ziua de PaÅŸti „Hristos a înviat” în româneÅŸte.Nimic în limba românească nu se poate scrie; nimic ce e scris în limba românească, nu poate să treacă graniÅ£a fără de a da loc la presupusuri ÅŸi persecuÅ£iuni; ba oamenii de condiÅ£ie se feresc de a vorbi în casă româneÅŸte, pentru ca nu cumva o slugă să-i denunÅ£e; într-un cuvânt, orice manifestaÅ£ie de viaţă românească e oprită, rău privită ÅŸi chiar pedepsită.Sute de ani, românii au fost cel puÅ£in indirect stăpâniÅ£i de turci: niciodată însă în curgerea veacurilor, turcii nu au pus în discuÅ£ie limba ÅŸi naÅ£ionalitatea română. Oriunde însă românii au căzut sub stăpânirea directă ori indirectă a slavilor, dezvoltarea lor firească s-a curmat prin mijloace silnice.”

Mihai Eminescu – Timpul, iunie 1878

„Cu un cuvânt, de la Rusia nu primim nimic. N-avem nevoie de patronagiul ei special şi nu-i cerem decât ceea ce sântem în drept a-i cere ei, ca oricărui om de rând, cu faţa curată: să respecte pe deplin convenţia încheiată cu noi. Nici s-a bătut pentru noi, nici n-am poftit-o să se bată; deci nu are dreptul de a trata cu Turcia în numele nostru. Nici ea s-a luptat pentru noi, nici noi pentru dânsa, ci fiecare pentru sine şi ale sale; ea pentru a împlini mandatul Europei şi pentru confraţii ei de peste Dunăr/e; noi pentru noi.

Deci încă o dată: Nu voim s-auzim de nici un aranjament cu Rusia, nu-i concedem dreptul de a trata în numele nostru, căci n-am însărcinat-o nici noi cu aceasta, nici puterile europene”.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.