Klaudyu

Mihai Viteazul

3 posts in this topic

Klaudyu    0

Mihai Viteazul sau Mihai Bravu (n. 1558, Târgul de Floci - d. 9 august 1601, Turda) a fost bănișor de Strehaia, stolnic domnesc și ban al Craiovei, apoi Domn al Țării Românești și, pentru o perioadă în 1600, conducător de facto al tuturor celor trei țări medievale care formează România de astăzi: Țara Românească, Transilvania și Moldova.

Share this post


Link to post
Share on other sites
C'est Dan    447

Puteai scrie mult mai multe despre Mihai Viteazul , da-ti un edit si mai adauga cateva informatii ....

Share this post


Link to post
Share on other sites
BulLe^T    29

ÃŽn anul 1601, în timpul unei È™ederi la Praga, a fost portretizat de pictorul Egidius Sadeler, care a menÈ›ionat pe marginea portretului aetatis XLIII, adică "în al 43-lea an al vieÈ›ii", ceea ce indică drept an al naÈ™terii lui Mihai anul 1558.[1] DomnulPătraÈ™cu cel Bun, considerat multă vreme ca fiind tatăl nelegitim al lui Mihai, a murit în 1557. ÃŽmprejurarea ca PătraÈ™cu să fi avut relaÈ›ii extraconjugale Ã®n anul morÈ›ii sale apare ca foarte improbabilă, având în vedere faptul că a murit în urma unei lungi boli, pentru tratarea căreia a cerut medici de la Sibiu.[2] Ipoteza ca Mihai să fi fost fiul postum al lui PătraÈ™cu a fost exclusă È™i de Petre Panaitescu, cu argumente onomastice, genealogice, precum È™i pe baza cronicilor de epocă.[3]


Mama lui Mihai, Teodora sau Tudora, a fost, după unele surse, de neam grecesc (din vechea familie bizantină aCantacuzinilor). După alte surse, era vânzătoare de rachiu, originară din Târgul de Floci, iar tatăl lui Mihai era grec.[4] Cronica lui Radu Popescu menÈ›ionează că "Acest Mihai Vodă, după ce au luat domnia, s-a numit că este fecior lui PătraÈ™cu Vodă, iar cu adevărat nu se È™tie, că nici un istoric de-ai noÈ™tri sau striin nu adeverează cine iaste È™i cum au luat domnia, fără cât din auz unul din altul aÈ™a dovedim, că mumă-sa au fost de la OraÈ™ dela Floci, care fiind văduvă È™i frumoasă È™i nemerind un gelep (negustor), om mare È™i bogat den Poarta împărătească È™i în casa ei zăbovindu-se câtăva vreme..."[5]


Alte documente, aflate în custodia Academiei Române, precum È™i specificaÈ›iile din Condica episcopiei Râmnicului, atesta că Mihai Viteazul s-ar fi născut la DrăgoeÈ™ti, localitate aflată pe partea stângă a OltuluijudeÈ›ul Vâlcea. AceleaÈ™i surse mai specifică faptul că la Proieni, pe Valea Oltului, într-o veche biserică ortodoxă, s-ar fi cununat cu Doamna Stanca.[necesită citare]


Mama sa, Teodora Cantacuzino, a fost soră cu Iane Cantacuzino, înalt dregător la Constantinopol È™i apoi ban al Craiovei, din familia Cantacuzino.


Armeanul Petre Grigorovici din Lemberg, unul din diplomaÈ›ii lui Mihai, a întocmit, probabil pentru informarea cercurilor austriece, o cronică a vieÈ›ii domnitorului, document care s-a pierdut în forma originală, dar care s-a păstrat în compilaÈ›ia lui Stephanus Zamosius.[6]


Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.