Sign in to follow this  
C'est Dan

Mihail Kogalniceanu

1 post in this topic

C'est Dan    447

Mihail Kogălniceanu (n. 6 septembrie 1817, d. 1 iulie 1891) a fost un om politic de orientare liberală, avocat, istoric și publicist român originar din Moldova, care a devenit Prim-ministru al României la 11 octombrie 1863, după Unirea din 1859 a Principatelor Dunărene în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, și mai târziu a servit ca ministru al Afacerilor Externe sub domnia lui Carol I. A fost de mai multe ori ministru de interne în timpul domniilor lui Cuza și Carol. A fost unul dintre cei mai influenți intelectuali
români ai generației sale (situându-se pe curentul moderat alliberalismului). Fiind un liberal moderat, și-a început cariera politicăîn calitate de colaborator al prințului Mihail Sturdza, în același timp ocupândfuncția de director al Teatrului Național din Iași și a publicat multe opere împreună cu poetulVasile Alecsandri și activistul Ion Ghica.


A fost redactor șef al revistei Dacia Literară și profesor al Academiei Mihăileane. Kogălniceanu a intratîn conflict cu autoritățile din cauza discursului inauguralcu tentă romantic-naționalistă susținut în anul 1843. A fost unuldintre ideologii Revoluției de la 1848 în Moldova, fiind autorulpetiției Dorințele partidei naționale din Moldova.


După Războiul Crimeii, prințul Grigore Alexandru Ghica l-a însărcinat cu elaborarea unui pachet delegi pentru abolirea robiei romilor. Împreună cu Alecsandri, a editat revista unionistă Steaua Dunării,a jucat un rol important în timpul alegerilor pentru Divanurile ad-hoc, și l-a promovat cu succespe Cuza, prietenul său pe tot parcursul vieții, la tron.


Kogălniceanu a susținut prin propuneri legislative eliminarea rangurilor boierești și secularizareaaverilor mănăstirești. Eforturile sale pentru reforma agrară au dus la o moțiune decenzură, care a declanșat o criză politică care a culminat cu lovitura de stat din mai 1864, provocatăde Alexandru Ioan Cuzapentru implementarea reformei. Cu toate acestea, Kogălniceanu ademisionat în 1865, în urma conflictelor cu domnitorul. După un deceniu,a pus bazele PartiduluiNațional Liberal, dar mai înainte de a jucat un rol important în decizia României de aparticipa la Războiul Ruso-Turc din 1877-1878,război care a dus la recunoașterea independenței țării. În ultimii anide viață a fost o figură politică proeminentă, președinte al Academiei Române și reprezentant al României în relațiile cu Franța.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this