Sign in to follow this  
0rsp™

Ion Cantacuzino

1 post in this topic

0rsp™    1,302

Biografie[modificare]

Ion Cantacuzino urmează atât studiile liceale (Liceul "Louis le Grand"), cât È™i cele superioare (filosofie1882 - 1886,È™tiinÈ›e naturale1886 - 1891 È™i medicină1887 - 1894) la Paris. ÃŽn 1895 obÈ›ine titlul de Doctor în Medicină cu teza:"Recherches sur le mode de destruction du vibrion cholérique dans l'organisme" (în limba română"Cercetări asupra modului de distrugere a vibrionului holeric în organism"). După terminarea studiilor, lucrează în Institutul "Pasteur" dinParis ca asistent al lui Ilia Mecinikov Ã®n domeniul mecanismelor imunitare ale organismului.

ÃŽntors în È›ară, este numit profesor de Medicină experimentală la Facultatea de Medicină din BucureÈ™ti (1901) È™i Director general al Serviciului Sanitar din România (1907). VocaÈ›ia sa de fondator È™i organizator a fost demonstrată prin înfiinÈ›area unor instituÈ›ii ca "Institutul de Seruri È™i Vaccinuri" (1921), care astăzi îi poartă numele, a Laboratorului de "Medicină Experimentală" (1901) din cadrul Facultății de Medicină, precum È™i a unor reviste de specialitate, "Revista ȘtiinÈ›elor Medicale" (1905), "Annales de Biologie" (1911) È™i "Archives roumaines de pathologie expérimentale et de microbiologie".

Activitatea științifică[modificare]

Ion Cantacuzino a desfășurat o bogată activitate de cercetare privind vibrionul holeric È™i vaccinarea antiholerică,imunizarea activă împotriva dizenteriei È™i febrei tifoideetiologia È™i patologia scarlatinei. ÃŽncepînd cu anul 1896 publică lucrări despre sistemele È™i funcÈ›iile fagocitare Ã®n regnul animal È™i despre rolul fenomenelor electrofiziologice Ã®n mecanismele imunitare. Pe baza cercetărilor sale privind vibrionul holeric, Cantacuzino a pus la punct o metodă de vaccinare antiholerică, numită "Metoda Cantacuzino", metodă folosită È™i astăzi în țările unde se mai semnalează cazuri de holeră. Datorită lui Ion Cantacuzino, România a fost a doua È›ară din lume, după FranÈ›a, care a introdus în 1926vaccinul BCG ("Bacilul Calmette-Guérin"), având germeni cu virulență atenuată, pentru vaccinarea profilactică a nou-născuÈ›ilor împotriva tuberculozei. Ion Cantacuzino a fost un remarcabil organizator al campaniilor antiepidemice, calitate pe care a demonstrat-o în combaterea epidemiei de tifos exantematic È™i holerei Ã®n timpul primului război mondial È™i în campania antimalarică.

Ion Cantacuzino a fost membru titular al Academiei Române din anul 1925, membru în Comitetul de Igienă al Ligii NaÈ›iunilor, al societăților de Biologie, de Patologie Exotică È™i al Academiei de ȘtiinÈ›e din Paris. Numeroase universități i-au acordat titlul de Doctor honoris causaLyon (1922), Bruxelles (1924), Montpellier (1930), Atena (1932) È™i Bordeaux(1934).

 

 

Sursa Wikipedia

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this