Jump to content

Oferim DNS-uri GRATIS!

Detinem urmatoarele domenii:

cs16.vip  - Domeniu nou

th1.ro      - Domeniu de 5 ani

servercs.ro  - Domeniu de 4 ani

batalia.ro     - Domeniu de 6 ani

OFERIM DNS-URI GRATUITE SI CATEGORIE PE FORUM LA ORICARE DIN DOMENIILE DE MAI SUS!

OSwalD NoKa|NoKY

Super Moderators
 • Content count

  94
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  2

OSwalD NoKa|NoKY last won the day on February 21

OSwalD NoKa|NoKY had the most liked content!

Community Reputation

74 Incepator

2 Followers

About OSwalD NoKa|NoKY

 • Rank
  Incepator
 • Birthday 01/16/2000

Contact Methods

 • Yahoo
  Nu, ca se fura.
 • Steam
  Se fura si asta .

Profile Information

 • Location
  România
 • Gender
  Male

Recent Profile Visitors

222 profile views
 1. [Portofoliu] OSwalD NoKa NoKY

 2. [Portofoliu] OSwalD NoKa NoKY

 3. Ce asculti acum ?

  https://www.youtube.com/watch?v=5HRdj2eNtsI
 4. TEORIA CELOR DOUĂ POPOARE ROMANICE DE LA NORD DE DUNĂRE Teoria celor doua popoare romanice s-a conturat tot din motive politice, cu scopul de a încerca să se justifice propagandistic ideea că băștinașii Basarabiei (moldovenii), ar reprezenta după români, cel de-al doilea popor romanic de la nordul Dunării, ei fiind descendenți ai geților (care nu ar fi fost înrudiți cu dacii), și care au fost mai întâi slavizați si apoi “românizați”. S-ar fi format astfel ”poporul voloh”, din care ar fi evoluat ”poporul moldovenesc” care avea o limbă romanica, dar cu multe obiceiuri diferite de ale poporului român.Se încerca astfel, justificarea istorică și etno-lingvistică a drepturilor “istorice” ale Rusiei și mai apoi ale URSS ,asupra acestui teritoriu dintre Prut si Nistru. Această ”teorie”are nefericite prelungiri pâna în zilele noastre, fiind baza ideologiei și acțiunii unor cercuri politice si chiar știintifice din Republica Moldova,ostile României. Ca reprezentanți ai acestei teorii pot fi mentionați: Iacob Bromberg, care susținea că Basarabia a fost leaganul istoric al lumii slave, Ivan Nartsov, A. M. Lazarev, autorul lucrarii Moldavskaja Sovetskaja Gosudarstvenost i Bessarabskji vopros (Organizarea statului sovietic moldovenesc și problema basarabeană), Ed. Cartea Moldoveneasca, Chisinau, 1974, 910 p, în care justifica “istoric” existenta celor două popoare si state romanice, fiind totodată dur criticați istoricii români care chipurile“falsificau istoria”. Deși elogiată de factorii politici din RSS Moldovenească (inclusiv de Piotr Lucinski, presedintele de atunci al R.Moldova), această ultimă lucrare a fost combătută argumentat de P. Moldovan, în lucrarea ” A. M. Lazarev – un falsificator al istoriei”, Milano, 1976 (în limbile franceza si engleza), și de Alexandru Grega, ”Știința si polemica.Istorici ruși falsificatori ai istoriei”, în Buletinul Bibliotecii Române, Freiburg, 1976.Oarecum legată de această teorie este si teoria Bucovina vechi pământ slav, susținătorii acesteia -A. Jukovski, B. A. Timošciuk, I. P. Rusanova, L. P. Mihailina s. a., considerând tot din rațiuni politice, că partea de nord a Bucovinei constituie patria primitivă a lumii slave. • Istoricul Lucian Boia : „negarea continuităţii româneşti şi aducerea românilor de la sud de Dunăre, a corespuns evident obiectivelor austro- ungare în secolele al XVIII- lea şi al XIX-lea , continuând să fie un punct de dogmă în istoriografia maghiară de astăzi, cu scopul de a asigura maghiarilor primatul cronologic în Transilvania” (”Istorie şi mit în conştiinţa româneasca”). Titluri care susțin continuitatea poporului român in vatra sa strămoșească dacică: 1. Poggio Bracciolini, Disceptationes sonvivales, 1451 2. Enea Silvio Piccolomini (papa Pius al II-lea), Historia rerum ubique gestarum locorumque descriptio, 1489 3. Antonius Bonfinius, Rerum Ungaricarum decades quatuor cum dimidia, Basileae, 1568, p. 448 si 538 4. J. Vadianus, Epitome trium terrae partium, Asiaem, Africae et Europae compendiarium locorum descriptione continentes, Tiguri, 1534, p. 38 5. Johannes Lebel, De oppido Thalmus, 1542, ed. Ioannes Seivert, Cibinii, 1779, p. 11-12 6. Antonio Maria Graziani(1537-1611), De Ioanne Heraclide Despota 7. E. Legrand, Deux vies de Jaques Basilicos, Paris, 1889, p. 169-171 8. Johann Troster, Das Alt-und Neu-Teusche Dacia. Das ist Neue Beschreibung des Landes Siebenburgen, Nurnberg, 1666, p. 323 9. M. Felmer, Kurzgefasste Historiche Nachricht von der Wallachisehen Volkershaft uberhaupt und derjenigen insonderheit der heur zu Tage in dem Kayserlichen Erb – Furstenthum Siebenburgen anzutreffen ist, in „Archiv des Vereins fur siebenburgische Landeskunde”, VII, 1867, p. 419 10. E. Gibbon, The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, I, 1788, p. 226 11. I.C. Schuller, Zur Frage uber den Ursprung der Romanien und ihrer Sprache, Sibiu, 1855, p. 7 12. Paul Joseph Schafarik, Slavische Alterthumer, Leipzig, 1844, p. 205 13. Josej Kemeny, Uber des Entstehungszit der ungarischen Komitate, in „Magazin fur Geschihte I”, 1844, p. 231-232 14. A. de Gerando, La Transyvanie et ses habitants, Paris, 1845, p. 309 15. J.A. Vaillant, La Roumanie, I, 1844, p. 41-42 16. Amedee Thierry, Histoire d,Attila, Paris 1856, p. 32 17. E. A. Bielz, Handbuch der Landeskunde Siebenburgens, Sibiu, 1857, p. 139-143 18. Julius Jung, Die Anfange der Rumanen. Kritish – etnographische Studien, in „ Zeitschirft fur Oesterreichischen Gymnasiun”, 27, 1876, p. 92 19. Josef Ladislau Pic, Uber die Abstammung die Rumanen, Leipzig, 1880 20. A. Dopsch, Wirtschafliche und sozialeGrundlagen der eropischen Kulturentwicklung, Berlin, 1923 21. C. Taglivaini, Studi Romeni, 3, p. 115 22. K. Jaber, Die Rumanische Sprach – Atlas und Struktur des daco-romanischen Sprachgebites, in „Vox Romanica”, V, 1940, p. 73 23. Ernst Gamillscheg, Uber die Herkunft der Rumanen, Berlin, 1940 24. Gustav Kish, Siebenburgen im Lichte der Sprache, ein Beitrag zur Kulturgeshichte des Karpathenlander, Leipzig, 1926 25. F. Altheim, Die Soldatenkaiser, Frankfurt am Main, 1939, p. 201-202 26. Gino Lupi, Intorno all crigine dei Romeni, in „Annuario de R. Liceo Ginnasio A. Manzoni”, 1931-1932 27. Jaroslav Muller, Nasi rumunsti sousede, Praha, 1932 28. R. W. Seton-Watson, A History of the Roumanians from Roman times to the completion of Unity, Cambridge, 1934, p. 5-6 si 9-10 29. M. Besnier, Historie des Hongrois et de l”Etat magyar, Paris, 1934 30. Marcel Emerit, Les derniers travaux des historiens roumanins, in „Revue des etudes anciennes”, 1939, p. 57-64 31. Hans Koch, Die neue Propylaen – Weligeschichte, Berlin, 1940, p. 505 32. Mario Ruffini, Il problema della romanita nella Dacia Traiana. Studio storico-filologico, Roma, 1941
 5. -Etape- Formarea limbii române

  -Etape- Formarea limbii române Formarea limbii române a parcurs aceleaşi etape ca şi formarea poporului român. O primă etapă a formării limbii române o constituie procesul de romanizare a geto-dacilor. Ca urmare, aceştia au preluat treptat limba latină vorbită (sau vulgară). În perioada scursă până în secolul al Vl-lea, se generalizează pe întreg spaţiul istoric al Daciei şi Moesiei o limbă romanică unitară, numită de filologi limba protoromână comună. Din limba geto-dacilor, după diferite opinii, s-au păstrat în cea română 170-180 de cuvinte. Celelalte limbi romanice au rămas în contact nemijlocit cu latina până târziu, în miez de ev mediu, prin școală, biserică și adminstrație, care au folosit limba latină literară încă un mileniu după ce aceasta se transformase, la nivelul vorbirii populare, în altă limbă! Latina vorbită în Dacia a rupt legăturile cu latina vorbită oficial sau în restul imperiului, evoluând independent. O putem numi o evoluție organică naturală , în vreme ce la celelalte limbi romanice, când le cântărim romanitatea, dacă dăm deoparte influența cultă a limbii latine, prin școală, biserică etc., gradul de romanitate al acestor limbi scade spectaculos. Nu lipsesc specialiștii care apreciază că româna este cea mai fidelă moștenitoare a limbii latine vorbite! Româna păstrează cel mai mare număr de forme neregulate, idiomatice, din gramatica limbii latine. Morfologia unei limbi se simplifică cel mai mult atunci când o limbă nu mai e vorbită ca limbă maternă. Latina din Dacia, spre deosbire de cea din Galia, nu a trecut prin această fază nefericită! Fiecare generație a vorbit-o corect! A fost vorbită mereu ca limbă maternă, nativă, de către cei mai mulți vorbitori ai ei! Numai așa se explică anumite particularități ale limbii române, faptul că a conservat fapte de limbă latină uitate în toate celelalte provincii și limbi romanice! Sub impactul migraţiei slavilor romanitatea nord şi sud-dunăreană a fost divizată, iar din limba protoromână comună care avea în linii generale un caracter de limbă închegată, s-au format dialectul daco-român (nord-dunărean) şi dialectele sud-dunărene (aromân sau macedo-român, megleno-român şi istro-român). Acest proces a fost influenţat de limba slavă. Influenţa slavilor n-a schimbat caracterul latin al limbii române și s-a exercitat prin îmbogăţirea ei cu un aport de circa 20% cuvinte de origine slavă. Stratul lingvistic latin, cel mai important, cuprinde peste 60% din vocabularul limbii române. La sud de Dunăre, tracii romanizați au fost asimilaţi in mare parte de slavi, însă au rămas câteva insule romanice care există şi astăzi, chiar daca din pacate aria lor se restrânge : istro-românii, megleno-românii şi aromânii. Nu e nevoie să ne închipuim o şedere a strămoşilor noştri la sud de Dunăre pentru a explica strânsa rudenie a daco-românei cu dialectele aromân şi meglenoromân, căci acelaşi amalgam de popoare, mânuind aceeaşi latină balcanică târzie, poate da rezultate similare şi la o mie de kilometri distanţă. De altfel avem în dacoromână câteva exemple de plante sau de materii care nu se găsesc la sud de Dunăre, cum ar fi fost ele păstrate în limbă o mie de ani dacă strămoşii noştri s-ar fi aflat cu toţii strămutaţi la sud? Iata un singur exemplu, însă grăitor: cum să se fi păstrat cuvântul „păcură” (< lat. picula) la sud de Dunăre, când păcura, adică petrolul brut, ţiţeiul, nu ţâşnea natural decât la poalele Carpaţilor? Straniu, dar continuitatea romanilor pe pământul lor stramoșeasc – Dacia – nu a fost contestată pâna spre sfârșitul secolului al XVIII-lea. Dezvoltarea constintei nationale a romanilor dupa Unirea de la 1600, afirmarea tot mai puternica a dorintei lor de a se uni intr-un singur stat, a alarmat cercurile reacționare din Imperiul Habsburgic, care temandu-se ca vor pierde Transilvania, au inceput sa conteste însăși drepturile romanilor asupra vetrei lor strabune, în care scop au nascocit teoria părăsirii Daciei de către daco-romani în secolul al III-lea, a formarii poporului român undeva la sudul Dunării şi a imigrarii sale la nord de Dunăre, în secolele IX-XIII, în orice caz dupa ocuparea Transilvaniei de catre triburile maghiare, pe care aceste triburi ar fi gasit-o pustie. Deosebit de semnificativ este faptul ca marile lexiocoane ale vremii, inclusiv cele germane, nu au inregistrat teoria lui Roesler şi nici macar pe autorul ei. În graiul nostru, numai al nostru, s-a păstrat amintirea și semnificația deplină a etnonimului ROMANUS! Celelalte popoare romanice l-au uitat, l-au abandonat!… Și-au uitat numele!… De ce denigratorii românilor nu simt nevoia să evidențieze această ispravă a conștiinței de sine românești?! Este rarisim ca un popor să nu-și schimbe numele vreme de trei milenii!… Ab Urbe condita până azi!
 6. Etnogeneza româneasca  Etapele etnogenezei

  Etnogeneza româneasca Etapele etnogenezei Etnogeneza româneasca, procesul de constituire a poporului român, s-a desfașurat între secolele I î. Chr si sec. VII-VIII d. Chr, parcurgând în mod specific, mai multe etape : Astfel, în etapa preliminară (sec I î. Chr – I p. Chr), moesii şi geto-dacii au stabilit primele contacte economico-comerciale şi politico-militare cu lumea romană, fiind preluate o serie de elemente superioare de civilizaţie. În cea de-a doua etapa, a stapânirii romane efective în Moesia si Dacia si a romanizarii propriu-zise (sec. I –VI p. Chr), spatiul carpato-danubiano-pontic a intrat în diferite forme de dominatie și influență romană, inclusiv teritoriile dacilor “zisi liberi”, petrecându-se o romanizare intensiva, directa si indirecta, cu nimic deosebita de cea desfasurata în alte parti ale imperiului, configurându-se un etnos neolatin, extins, puternic si distinct în cadrul romanitatii orientale, care a rezistat în timpul migratiilor germanice si asiatice. Cea de-a treia etapa, a consolidarii si cristalizarii etnogenezei românesti (sec. VI – VIII p. Chr), cea a migratiei slave si a convietuirii slavo-romanice, având drept urmare asimilarea noilor veniți, nemodificându-se esențial caracterul neolatin al poporului român. 1. Substratul (elementele păstrate din limba populației autohtone care și-a părăsit limba proprie în urma unei cuceriri, a unei migrațiuni sau a unei colonizări. – (Din lat.substratum.), îl prezintă tracii de nord, sau geto-dacii. Această ramură a marelui neam al tracilor, aflată timp îndelungat în contact cu civilizaţia antică (la început greacă, apoi romană), a creat o cultură originală, care a atins un înalt nivel de dezvoltare. Aceasta le-a permis geto- dacilor să creeze statul lor propriu. 2. Al doilea component fundamental în etnogeneza românilor este elementul roman (sau stratul roman). Acest strat s-a suprapus peste cel geto-dac: la început, până la cucerirea Daciei de către Imperiul Roman (anul 106 d.Chr.) – numai sub aspect economic şi cultural, iar după aceasta – prin sinteza etno-culturală dacoromană care a avut loc. Datorită prezenţei parţiale la nord de Dunăre şi influenţei centrelor romane de la sud de Dunăre, aprofundarea acestei sinteze a continuat şi după anul părăsirii Daciei de către legiunile romane (271-275). Ca urmare, a continuat romanizarea dacilor liberi şi statornicirea în spaţiul vechii Dacii a unei populaţii latinofone. Acest proces s-a desăvârşit către secolul al Vl-lea, având drept rezultat formarea unei etnii şi a unei limbi romanice la nord şi sud de Dunăre: protoromânii (sau est-romanicii), cu o limbă comună (protoromână). 3. În momentul când se prăbuşesc migratorii avari, slavii, care se răspândiseră şi în aria noastră şi în toată Peninsula Balcanică, devin independenţi. De la avari au învăţat arta războiului şi au învăţat oarecum de la ei şi de la vecinii germanici cum să se conduca ei înşişi. Slavii au influenţat într-o anumită măsură etnogeneza românilor, alcătuind adstratul (totalitatea elementelor dintr-o limbă străină care pătrund în cazul interferenței lingvistice și se adaugă unui idiom după constituirea lui. [< fr.adstr at, cf. germ.Adstrat < lat.adstr atus – așezat lângă].) Slavii, fiind agricultori şi crescători de animale sedentari, au convieţuit timp mai îndelungat cu autohtonii, lăsând în limba română cuvinte din limba lor (plug, prieten, drag, iubire etc.), care denotă multiple și indelungate contacte umane. E interesant să observăm termenii care vor desemna pe şefii lor, ierarhia din structurile de stat ale slavilor, dintre care pe mulţi îi vom prelua şi noi: regelui i se va zice kral — provenind de la marele rege franc, mai apoi împărat, Carol cel Mare, în dialectele germane Karl, pronunţat de slavi Kral (termen preluat şi de unguri, Kirâly, şi de noi, crai); dar alte două titluri mari, ban şi jupan, sunt moştenite de la avari; boier e şi el un cuvant turanic, ori peceneg, ori proto-bulgar (aşa numesc istoricii neamul de limbă türk care cucereşte de la bizantini, la sfârşitul secolului VII, Bulgaria de azi şi se lasă cu încetul slavizat de populaţia slavă majoritară); alţi doi termeni nobiliari, Jenez (cneaz) şi vitez (viteaz), ar fi de origine germană, respectiv Konig (rege) şi Viking (numele cuceritorilor scandinavi care din veacul al IX-lea până în veacul al XI-lea au făcut incursiuni în toată Europa de nord, pătrunzând în apus până în Franţa, Anglia şi Islanda, iar în răsărit până în Rusia unde, sub numele de varegi, întemeiază primul stat rus organizat). Singurul termen de conducere autentic slav e voievod (sau voivod), la origine căpetenie de oaste, apoi, în spaţiul nostru — dar numai în spaţiul nostru, în Muntenia, Moldova şi Ardeal (căci regii unguri vor continua să dea acest titlu reprezentanţilor lor în Transilvania) —, cel mai mare peste ţară, şeful statului sau al ţinutului, însă, e o minune că, pe lângă termenul slav, apare şi numele latin de domn (dominus), pe care romanii, în ultimele veacuri ale imperiului, l-au dat chiar împăratului, şi pe care românii îl vor folosi şi pentru Domnul nostru Isus Cristos şi pentru Dumnezeu! El va fi cvasisinonim cu voievod, după cum jude va fi cvasisinonim cu cneaz. Dar avem o şi mai admirabilă reminiscenţă a vechilor structuri romane: păstrarea în vocabular a cuvântului „împărat” (imperator), cu toate că de sute de ani românii nu mai aveau împărat, nici la nord de Dunăre, dar nici la sud, unde stăpânului de la Constantinopol i se zice de-acum în greceşte basileu, şi în limbile slave ţar (Caesar, pronunţat la origine Kaisar, care a dat la germani Kaiser şi la slavi csar!). În genere însă, aproape toţi termenii care desemnează în limba noastră ierarhia nobiliară şi de conducere erau termeni împrumutaţi de la slavi. De unde tragem concluzia că atunci când aceşti slavi încep să se amestece cu populaţia valahă rămasă pe teritoriul vechii Dacii, au avut un timp, o situaţie dominantă. Vor trebui câteva sute de ani până când slavii să se lase românizaţi. S-a întâmplat în aria noastră românească exact inversul a ce s-a întâmplat la sud şi sud-vest de Dunăre, în viitoarea Bulgarie şi în Serbia, Bosnia Croaţia sau Slovenia unde, dimpotrivă, vorbitorii de limbă latină s-au lăsat slavizaţi. E un fenomen aparent ciudat, care înseamnă că la noi au fost mai puţini slavi şi prin urmare românii (vlahii) i-au înglobat şi le-au dat limba română, pe când la sud, vorbitorii de limbă proto-română au fost cu vremea înghiţiţi de slavi, încât n-au rămas acolo decât din ce în ce mai puţini latinofoni, care au fost aproape toţi asimilaţi de slavi sau de albanezi si greci. Rolul slavilor în etnogeneza românilor este asemănător cu cel al germanicilor în constituirea popoarelor vest — romanice (a francezilor, italienilor, spaniolilor, portughezilor). NB (Nota bene!) : Parcurgand lectiile de la clasa si citind cate ceva de aici veti afla ca exista 3 straturi: 1. Substratul - elementele pastrate din limba daca.. dupa cum scrie si mai sus 2. Stratul - detinem peste 60% cuvinte latine 3. Adstratul - imprumutul cuvintelor din celelalte limbi (ex: slava in trecut, iar in prezent din limba engleza... franceza... )
 7. Background Image

  Gandeste-te
 8. Forever a gentleman

  Perfect adevarat.
 9. Background Image

  Deci @0rsp™ ?
 10. Background Image

  Done. Ps. - Nu am cum sa schimb pozitia imaginii pentru ca deja e editata lucrarea.
 11. Background Image

  @0rsp™ Poftim
 12. Cerere avatar

  Topic inchis
 13. Background Image

  Am inteles bine ?
 14. Cerere avatar

  Avatar: Semnatura: Ps. Doar din alb si negru nu aveam ce scoate.
 15. [GIFT] Pentru Dennisa

  Cu drag. Topic inchis
×